Cena korektury 1. až 50. normostrany: 45 Kč/normostrana
Cena korektury 51. až 100. normostrany: 40 Kč/normostrana
Cena korektury od 101. normostrany: 35 Kč/normostrana

 

1 normostrana = 1800 znaků.

 

Příklad: Zašlete text v rozsahu 125 normostran. Počítáme tedy (50 x 45) + (50 x 40) + (25 x 35) = 5125 Kč. Uvedená cena je konečná, nejsme plátci DPH.